Næringstomtene er regulert til næringsvirksomhet innenfor kontor, industri og handel.

Elkraft forsyning og VA-ledning for tilkopling er tilgjengelig. Trafikken på Rv. 2 er sterkt økende og i 2010 passerte det gjennomsnittlig 7000 biler pr døgn forbi næringsparken. Plasseringen er derfor meget gunstig for handelsvirksomhet.

Magnormoen Næringspark er sentral plassert i Skandinavia. Dette muliggjør effektiv transport både i aksen øst Karlstad og Stockholms området, vest Gardermoen(Oslo), Hønefoss og Bergen. Nordover mot Hamar og Trondheim, samt sør via Arvika, Göteborg, eller Rv 21 via Bjørkelangen og Oslo.
Logistikkvirksomheter vil derfor få en meget sentral plassering i Skandinavia hvor det enkelt kan betjene både det norske og svenske markedet.

For utbygger er grunnforholdene i Næringsparken tilnærmet ideelle med flate tomter og kun sand i grunnen. Enkelte steder er det målt helt opp til 19 meter med sand. Dette betyr lavere byggekostnader for utbygger.Dagens regulering til industri/næring/handel tillater BYA inntil 60 %.

For kontrollokaler og andre bygninger som ikke krever særskilt byggehøyde kan det oppføres bygg med maks 2 etasjer med gesimshøyde inntil 8 m og
mønehøyde inntil 12 m. For produksjons og lagerlokaler for industri tillates bygninger med gesimshøyde inntil 17 m.

Næringsparken utvikles av Eidskog Næringsservice KF.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan din bedrift kan utvikle grenseløse muligheter i Magnormoen Næringspark.

 


Besøk DMT Kommunikasjon på dmt.no
 
 
Tilbake til forsiden Hvorfor etablere seg her? Hva kan vi tilby deg? Reguleringsplaner Ledige Næringstomter Kontakt Oss Les brosjyren online her Eidskog Næringsservice KF