Magnormoen Næringspark er plassert midt i Skandinavia. Her er det effektiv tilgang til flere av Skandinavia sine største befolkningssentra. Stort potensial for varehandel. 1,2 mill mennesker har under to timers reiseavstand til Magnormoen Næringspark.

Mange forbrukere i Østlandsområdet er på svenske handel. Stadig flere forbrukere velger å kjøre til Charlottenberg, i stedet for å reise til Sverige via Svinesund. Nordmenn på svenskehandel eller andre reisende er et stort potensial for utvikling av varehandelen på norsk side. Mange svensker reiser også til Norge på varehandel, hvor svenskene finner enkelte produkter som er mer
konkurransedyktige på norsk side.

Vi ønsker og fremheve noen av Magnormoen Næringspark sine kvaliteter.

• Nærhet til Østlandet og Karlstad området på svensk side.
• Gode logistikk muligheter
• Effektiv transport
• Mitt i aksen Stockholm – Bergen
• Rv. 21 eller Rv. 2 tar deg effektivt til Oslo området
• Byggeklare tomter i Magnormoen Næringspark
• Mulighet for å trekke veksler på norsk og svensk arbeidsmarked
• Kort vei til to flyplasser, Oslo lufthavn, Gardermoen og Karlstad flyplass
• Sterk økning i grensepasseringer – Potensial for varehandel
• Strategisk plassering for å betjene norsk og svensk marked
• 7000 kjøretøy passer Næringsparken pr døgn
• Årsdøgntrafikken har økt med 47 % de siste 8 år

 

Besøk DMT Kommunikasjon på dmt.no
 
 
Tilbake til forsiden Hvorfor etablere seg her? Hva kan vi tilby deg? Reguleringsplaner Ledige Næringstomter Kontakt Oss Les brosjyren online her Eidskog Næringsservice KF